Organisatie

Het Phil Fonds is een charitatieve organisatie, die werkt volgens de oorspronkelijke charitas opvattingen. Er is daardoor dan ook geen betaalde directie. De uitvoerende directietaken worden door de bestuursleden waargenomen, die daarvoor geen vergoeding ontvangen. Zij zijn zuiver vrijwilligers.

Het is ons beleid om de jaarlijks voor de doelstelling ter beschikking komende middelen rechtstreeks daaraan te besteden. Naast een vrij geringe reserve om eventualiteiten op te kunnen vangen wordt er geen vermogen aangehouden of kapitaal gevormd.

We staan volstrekte financiële openheid voor. In het Jaarverslag wordt ieder jaar online een gedetailleerd beeld gegeven van baten en lasten. Bovendien beantwoorden wij graag alle vragen. Dat kan telefonisch (06-40875828), per fax (040-8440249), schriftelijk (De Kreijenbeek 185, 5553 BD, Valkenswaard), of per e-mail.

Rapportage

Ons beleidsplan beschrijft het financiële beleidskader waarbinnen en de wijze waarop het Phil Fonds haar visie, ambities en doelstellingen tracht te realiseren.
Het bestuursverslag van 2016 en de Jaarrekeningen (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008) zijn als PDF te downloaden.

Accountantscontrole wordt uitgevoerd door De Wert Accountants & Belastingadviseurs.

Bestuur

Beschermvrouw

L.F. Vrijdag-Rienks, Vrijdag Holding b.v. en Nederlands Steendrukmuseum

Beschermheer

G.G.H. Velings, directeur Aquadeck Budel

Leden van de Commissie van Aanbeveling

Accountant

Jeugd-Ambassadeurs

Filippijnen/Europa Coördinator

Vertalers

Belangrijkste contacten Filippijnen

Begeleidings Commissie