Doneren

U kunt doneren op rekening NL93INGB0000004166 t.n.v. Stichting Phil Fonds te Valkenswaard. Elke bijdrage wordt enorm op prijs gesteld. Zoals men in de Filippijnen zegt: "Maraming Salamat Po" oftewel bedankt met veel respect!

Hieronder staan de verschillende donatie mogelijkheden opgesomd.

Donateur

Een eenmalige of periodieke donatie. Zie http://www.belastingdienst.nl/giften voor meer informatie over de aftrek van giften als particulier.

Vriendenplan

Word "Vriend van een Kind" voor (minimaal) € 14,- per maand. Zie het Vriendenplan voor meer informatie.

Beschermfonds

Het lidmaatschap Beschermfonds is bedoeld om eenmaal geaccepteerde kinderen blijvend naar school te kunnen helpen als onverhoopt de sponsor in Nederland om een of andere reden zijn steun niet meer kan bestendigen, er bijzondere omstandigheden ontstaan bij het kind die extra steun vereist, b.v. bij ziekte of ongeval, en om eventuele tegenvallende resultaten in de fondswerving te kunnen opvangen.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 250,- per jaar.
Zie de beschermfonds pagina voor een overzicht van de leden.

Projectsponsor

Een donatie na overleg voor een afgerond project naar keuze, of een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 1000.
Zie de projectsponsoren pagina voor een overzicht van de leden.

Pro bono ondersteuning

U kunt ook een bijdrage leveren met uw tijd, kennis of kunde. Zoals u in onze geschiedenis kunt lezen speelt pro bono ondersteuning een belangrijke rol.

Een bank bood gratis een rekening met een mooi nummer en 4166 was geboren. Een provider bood aan de kosten voor een website voor haar rekening te nemen. Een transportbedrijf verscheept gratis goederen naar de Filippijnen. Een drukker drukt gratis de nodige posters en ook de boekhouder en accountant dragen hun gratis steentje bij.