Onze taak is volbracht, het doel is bereikt!

Na 28 jaar hebben we ons doel bereikt: Alle gehandicapte kinderen hebben en krijgen gelukkig toegang tot onderwijs. We hebben al die jaren op kleine schaal het goede voorbeeld gegeven en goede contacten kunnen onderhouden met het Ministerie van Onderwijs in de Filipijnen. We zijn in 1989 met steun aan slechts één kind en één school in Metro Manila begonnen, en snel kwamen er meer kinderen en meer scholen bij. Wat begon als een familie- en vriendenclub, werd al snel de "Philipine Foundation", later omgezet in stichting "Phil Fonds".

Met gratis hulp van een notaris, boekhouder, transportbedrijf, drukkerij en vele andere instellingen groeide het "Phil Fonds" gestaag. Alle bestuursleden en vrijwilligers werkten volledig gratis. Strijkstok nul en 100% naar het doel. Met steun van de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling ("NCDO") door verdubbeling van onze inkomsten, konden we ook grote projecten opzetten, zoals inrichting van klaslokalen, opvanghuizen en een sporthal. Andere organisaties hielpen ons om een centrum te bouwen voor de Filipijnse stichting, Learning and Employment for Blind and Deaf ("LEBD"). Vele vrijwilligers hielpen met de organisatie van speelgoed-boekenbeurzen, vlooienmarkten, galaconcerten, kienavonden enz. enz. Ook ontvingen we veel steun van scholen uit onze regio met b.v. een sponsorloop of Kerstactie e.d., ja zelfs van de "Hoge School Rotterdam" met een jaarlijkse "Run Teacher Run" tijdens de Marathon in Rotterdam. Ook hebben we veel te danken aan onze leden van de "Commissie van Aanbeveling" en onze Beschermvrouw L.F.Vrijdag-Rienks en Beschermheer G.G.H. Velings.

Via culturele uitwisseling heeft een groot aantal van onze kinderen Nederland en hun persoonlijke sponsoren kunnen bezoeken, uiteraard zonder kosten voor ’t Phil Fonds. Maar ook heeft een flink aantal Nederlandse vrienden een bezoek kunnen brengen aan hun sponsorkindje op de Filipijnen. Het persoonlijke vriendenplan tussen sponsor en kind was een groot succes. Met de kinderen van jaren geleden hebben we dan ook nog steeds goede contacten. De meeste intussen getrouwd en hebben gezonde kinderen. Van alle scholen die we geholpen hebben ontvingen wij vele dankbetuigingen. We ontvingen lintjes van de Koningin voor meerdere "Phil Fonds"-vrijwilligers, alsmede hoge onderscheidingen van de Filipijnse president en de Universiteit van de Filipijnen.

Nu, na 28 jaar, kan onze doelgroep overal op de Filipijnen een school vinden waar speciaal onderwijs gegeven wordt binnen het reguliere onderwijs. Arme gezinnen hebben recht gekregen op een bijstandsuitkering. Gehandicapten kunnen een pasje ontvangen voor 20% korting bij de supermarkt en restaurants. Ouderen van 60+ hebben nu recht op een AOW uitkering, en zo zijn er duidelijk verbeteringen ontstaan die onze inzet niet meer nodig maakt. Voor universitair onderwijs hebben we hard moeten knokken, hiervoor hebben we zelfs de landelijke televisie op de Filipijnen ingeschakeld. Nu hebben toch al ruim 100 "Phil Fonds" kinderen universitair onderwijs kunnen volgen.

De "Phil Fonds" kinderen die nu nog naar school gaan worden door LEBD nog geholpen tot ze klaar zijn. Het LEBD als centrum in Manila blijft nog vele jaren actief. Naast hun taken voor de uitgifte van kindsponsoring en begeleiding van kinderen en/of ouders blijven ze ook actief met het Kerstprogramma met voor ieder kind een flink kerstpakket voor een gezellige kerstmaaltijd thuis.

Wij van "Phil Fonds Nederland" stoppen er in december mee. U wordt verzocht automatische overschrijvingen na november 2017 te stoppen en de incasso-opdrachten worden door ons stopgezet. Onze rekening wordt in december 2017 opgeheven. Wilt u de komende maanden nog iets extra doen voor Uw kindje dan kan dat uiteraard nog voor 30 november op rekening Stichting Phil Fonds NL93 INGB 0000 0041 66

SALAMAT PO... BEDANKT MET VEEL RESPECT.
Een trots Phil Fonds Bestuur.