Stichting Phil Fonds

Onze taak is volbracht, het doel is bereikt!
Na 28 jaar hebben we ons doel bereikt: Alle gehandicapte kinderen hebben en krijgen gelukkig toegang tot onderwijs. Lees meer...

De Stichting Phil Fonds biedt op een directe en kleinschalige manier hulp aan kinderen met een handicap in de Filippijnen voor het volgen van (speciaal) onderwijs en bij het opzetten van opleiding- en welzijnsprojecten voor hen. Het Phil Fonds helpt deze kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. De steun is specifiek gericht op die kinderen die zonder tussenkomst weinig of geen kans op onderwijs en/of welzijn hebben. Scholing is voor hen de beste vorm van sociale zekerheid.

Het openbaar basis- en middelbaar onderwijs is gratis op de Filippijnen, ook voor gehandicapte kinderen. Maar door de grote armoede kunnen ouders of opvoeders de extra kosten (begeleiding, opvang, vervoer) die het volgen van onderwijs voor gehandicapten met zich meebrengt niet betalen.

Het Phil Fonds kenmerkt zich door de sterk persoonsgerichte vriendschapsband tussen kind en sponsor in de vorm van een "Vriendenplan" en de aanzet en ondersteuning van kleine school- en welzijnsprojecten. Met geld kunnen we heel veel doen, maar de grootste waarde is uw betrokkenheid.

We onderscheiden ons door een vrijwel kostenloze organisatie. Zo hebben we geen betaalde directie en werken we zowel in Nederland als op de Filippijnen met onbetaalde vrijwilligers. Daardoor kunnen de ontvangen middelen voor bijna 100% aangewend worden voor het doel. Organisatiekosten zijn maximaal 6%. Zo hebben wij al gratis hulp verkregen van o.a. een notaris, een accountant, een boekhouder, een printing service, een bank, een bloemenzaak, een Internet-provider, een transportbedrijf en een groot aantal artiesten. En zo zullen wij daar waar mogelijk om gratis hulp, dienstverlening en ondersteuning vragen, met de nadruk op het woord vrijwillig.

Het Phil Fonds heeft een ANBI status.

Wilt u zien wat we doen? Bezoek dan ons videokanaal op YouTube of bekijk de foto's op Facebook.